Hvad nu, hvis…? (forts.)

Set i lyset af at der ikke er nogen tid at spilde mere og man kan kun ændre på noget ved selv at gøre det, så kommer mit forslag her:

Vi/Danmark må starte med at takke vores ihærdige bønder (er selv af bundeslægt)  for at have været så meget med til at skabe vores velfærdssamfund. Over de sidste 200 år har landbruget været en stor indtægtskilde og forebillede. Nu må vi så bare se i øjnene at vi har brug for et andet forbillede, hvis menneskeheden skal overleve. Bønderne vil dog fortsat spille en vigtig rolle, for at dette skal lykkes.
Vi står over for problemerne:

At reducere CO2’en i atmosfæren.
At genetablere biodiversiteten.
At fortsat reducere vores CO2 udslip, samt
At genbruge vores affald.

Alt dette uden at vi mister indkomst eller på anden måde formindsker vores velfærd. Som individ såvel som samfund.

Så hvad nu hvis;
Vi planter en stribe skov på nogle snese kilometer i bredden fra den sydligste del af Jylland og helt til Skagen? Samt ligeså, en stribe af skov fra kyst til kyst over hver af øerne, i resten af Danmark?

Hvis tyskerne og de andre europærer også kan se ideen kan skoven komme til at hænge sammen med deres skove og hvem ved? Videre helt ned i Europa? Det ville være rigtigt godt for biodiversiteten!

En skov, der i midten fuldstændig vender tilbage til en urskovstilstand imedens vi mha. dygtige studier af permakultur osv.  har mulighed for en form for udnyttelse af ydre skovdele og grænser uden at ødelægge noget.  Afgrøder og dyre drift. 

Hvordan skulle det så lade sig gøre? Ingen bønder vil jo gå med til det! Og Danmark har ikke råd til at ekspropriere så megen jord…
Tja, de facto så kan ingen i Danmark dag, bestemme hvad der skal være på deres jord! Man kan intet bygge uden tilladelse, intet plante uden forhåndsgodkendelse osv. Så det er i virkligheden muligt! Med yderligere en lov om hvis man ikke gør hvad der er pålagt, så hæves beskatningen på jorden med 1000% eller mere, indtil vedkommende ikke kan betale! Så jo, med tvang kan det også lade sig gøre, men det ville være meget bedre hvis vi alle “løfter i flok”! Bønderne ændre status fra bonde til Natur Inspektør! Jorden er hans og pligten til at holde folk ude, også! For ja, adgang til naturen kun efter en nøje planlagt “turistplan” og mindre betaling! Jeg er sikker på at natur inspektørerne hurtigt får balance i deres økonomi med hhv. “shelter” ophold, bondegårdsferie o.l. Hvad så med de mange milliarder af kroner, som Dansk landbrug tjener hjem i udlandet hvert år? Hvordan skal vi dog klare os uden dem? Det skal vi heller ikke. Vi skal tjene de samme penge (og helst flere) på andre områder! Hvis vi idag tager det beløb som dansk landbrug indtjener pr år og dividerer det med hvad en dansker indtjener, altså udenlandsindkomsten pr capita, så får vi det antal mennesker vi skal være flere, for at nå op på samme beløb! Jamen sådan kan man da ikke, vil de kloge sige. Statistikerne osv. og det kan man formentlig ikke, men når solen går ned, vil i alligevel se at det skal nok holde! Vi skal være flere, sådan er det bare! Vi kan siden diskutere indenfor hvilke områder, robot teknologi, software teknologi, service, medicin osv. Først skal vi have løst hvor alle disse mennesker skal bo, også dem der i dag bor i byer der vil blive opsluge at skovene! Der forslår jeg at vi bygger i princippet 4 ‘Noder’. En på hver større ø og to i Jylland. Disse noder skal rumme mindst 250.000 boliger hver, i deres kerne. De skal være selvforsynende med ilt og vand samt 100% CO2 neutrale. Og med objekt-genkendelses-sortering og genbrugs affaldssystem.  Ingen skal have mere end 10 min. til arbejde og transporten skal være gratis! (Transportbånd, en etage nede).  Når jeg skriver node er det inspireret af nødvendigheden af vi desværre en dag bliver nødtil at immigrere til en anden planet. Alt skal de-centraliseres i det danske samfund. Både af militær strategiske årsager, men også af menneskelige. 

Spændende, ikke? Fortæl om din “Hvad nu, hvis?” i et oplæg. Det kunne jeg rigtigt godt tænke mig at læse! 

For os der gerne vil have noget andet